Tin Tức Mới

Dấu hiệu rỗng 3D là một cách độc đáo

Cập nhật:14-10-2022
Tóm tắt:

Dấu hiệu rỗng 3D là một cách độc đáo để hiển thị biểu t […]

Dấu hiệu rỗng 3D là một cách độc đáo để hiển thị biểu trưng, thông điệp hoặc thông tin doanh nghiệp của bạn. Những dấu hiệu độc đáo này được làm từ gỗ dẻ gai. Vì chúng được làm thủ công nên mỗi bảng hiệu sẽ hơi khác so với bảng tiếp theo. Điều này cho phép bạn tùy chỉnh dấu hiệu của mình để phù hợp với thương hiệu và phong cách của bạn.

Nếu bạn muốn tạo ra các dấu hiệu rỗng 3D, bạn phải có khả năng tạo các lỗ trên các vật thể. Hình dạng và công dụng của đối tượng sẽ quyết định nơi cần đặt các lỗ. Ví dụ, bạn không thể đặt các dấu hiệu rỗng trên các bề mặt sẽ được nhìn thấy.

Khoảng cách giữa các lỗ và các cạnh phải tỷ lệ thuận với độ dày của vật liệu. Tuy nhiên, một số ứng dụng có thể yêu cầu khoảng cách lớn hơn. Ví dụ, các thiết kế phức tạp có thể yêu cầu khoảng cách lỗ gấp 1,5 lần độ dày vật liệu. Hệ số nhân này có thể tăng lên khi đường kính lỗ tăng.

0
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI